Ellenállósági táblázat

 

EPDM: etilén-propilén gumi

N.B.R: akril-nitril-butadién gumi (nitril)

N.R: natúrkaucsuk

P.V.C: poli-vinil-klorid

PUR (AU): poliuretán

S.B.R: sztirén-butadién gumi

X.L.P.E: térhálósított polietilén

A: ellenáll

B: mérsékelten ellenáll (tartós üzemelésre nem ajánlott)

C: nem áll ellen

 

 

Ez az ellenállósági táblázat a teljesség igénye nélkül készült, és irányadóként szolgál.

 

KözegEPDMNBRNRPVCPURSBRXLPE
Trimetilamin C A C - - - A
Vajsav A C C - - - A
Vajsav etil (vö. Etilbutirát) A C C - - - A
Választóvíz (vö. Salétromsav 100%) C C C - C C C
Vasklorid A A A - B A A
Vasnitrát A A A - - - A
Vasszulfát A A A - B - A
Vinilacetát A C C - - C A
Víz A A A A A A A
Xilol (Izomerkeverék) C C C - C C C
Zsírsavak A A C 60°A A - B
Benzilklorid (2-5°C) C C C - - - C
Benzin C A C - C C A
Benzin 60% benzoltartalommal C A C - B C A
Benzol C C C - C C A
Bórax (vö. Dinátriumtetraborát) A A A 40°A A A A
Borsav A A A - A A A
Bróm C C C - B C C
Brómbenzol (25°C) C C C - - - B
Brómsav (tömény) A C C 20°A C - C
Bunkerolaj, fűtőolaj S C A C - - - C
Butanol (vö. Butilalkohol) A A A 40°A C A A
Butanon (vö. Metiletilketon) A C B - - - A
Butilacetát A C C - - C A
Butilaldehid A C C - - - A
Butilalkohol A A A 40°A C - A
Butiléter C C C - C - A
Ciánkáli (vö. Káliumcianid) A A A 60°A B A A
Ciánsav A B A - B - A
Ciklohexán C A C - C C A
Ciklohexanol A A A 60°A C C A
Ciklohexanon - C C - C C B
Ciklohexilamin - C C - - C A
Cinkacetát A A A - C C A
Cinkklorid A A A - B . A
Cinkszulfát A A A - B - A
Citromsav A A A 40°A A A A
Cukor A A A 40°A A - A
Csersav (60°C) A C C 20°B C A A
Dekahidronaftalin C A C - A C A
Dekalin (vö. Dekahidronaftalin) C A C - A C A
Detilamin - C C 20°B B C A
Diacetonalkohol A C A - B A A
Dibutilftalát A C C - B C A
Dibutilsebacat A C C - C C A
Dietilénglikol A A A - B A A
Dietiléter C C C - - C C
Diglikol (vö. Dietilénglikol) A A A - B A A
Diizobutilén C - C - - C A
Diklóretán C C C - - C A
Diklórmetán (25°C) C C C - C C C
Dimetilamin - C C 20°B - C A
Dimetilanilin B C C - C - A
Dimetilformamid A C A - B C A
Dimetilsulfoxid A C C - - - -
Dioktilsebacát A C C - B C A
Dioxán (vö. Dietilénoxid 60°C) A C C - C B A
Dízel üzemanyag C A C 40°A B C A
Doktil-flatát A C C - - C A
Ecetsav (100%) A - A - A C A
Ecetsav (60%) A - A 40°A A C A
Ecetsavanhidrid (20°C) A C B - C A A
Eilénklorid (vö. Diklóretán) C C C - - C A
Eiléter C C C - - C C
Epiklorhidrin A C C - C - A
Etanol A A A - B A A
Etanolamin A - A - - - A
Etilacetát (vö. Acetal) A C C - - B A
Etilakrilát - C C - - - A
Etilalkohol (vö. Etanol) A A A - B A A
Etilbezol (18°C) C C C - - C B
Etilbutirát A C C - - - A
Etilénglikol A A A 60°A B A A
Etilénglikolmonoetiléter A A A - - - A
Etilénglikolmonoetiléteracetát A C A - - A A
Etilmerkaptán - C C - - - A
Ezüstsó A A - 40°A A B A
Fenol (vö Karbolsav 60°C) A C C 20°B C C B
Fluorkovasav (50%) A C C - - A A
Fluorsav (75%) A C B 20°B B B A
Folysav (75%) (vö. Fluorsav) A C B 20°B B B A
Formaldehidoldat (40%) A B B 40°A B A A
Foszforklorid (50°C) B C B - - C A
Foszforsav (60°C) A B B 40°A C A A
Furfural A C A - - - A
Furfurol A C A - - - A
Fűtőolaj C A C 20°A B C A
Fűtőolaj (ASTM-A (Izooktán)) C A C - B C A
Glikol A A A 60°A B A A
Glukóz A A A 40°A A A A
Hangyasav A C C - - B A
Heptán C A C 20°A B C A
Hexán C A C 20°A B C A
Hexanol (vö. Hexilakohol) A A A - C - A
Hexilalkohol A A A - C - A
Hidrogénperoxid (35%) B C B 40°A B C A
Higany A A A 60°A A A A
Higanysók A A A 40°A - A A
Hipó (vo. Nátriumhipoklorit) (13%) A C C 40°A B C B
Húgysav A A A 40°A B A A
I-kresol (60%) - C C 20°B C C C
Ipropanol (vö. Izopropilalkohol) A A A 20°A B A A
Izobutilacetát A C C - - - A
Izoforon (20°C) A C C - C - A
Izopropilalkohol A A A 20°A B A A
Izopropilbenzol (40°C) C C C - B - A
Jégecet (vö. Ecetsav 60°C) A C B - B C A
Kálciumhidroxid (Meszes víz) A A A 60°A C A A
Kálciumhipoklorit A C A 40°A - C A
Kálciumklorid A A A 40°A A A A
Kálciumnitrát A A A 40°A A A A
Kálciumsó A A A - - - A
Kálciumszulfát A A A - A - A
Káliumbromát A A A 40°A - A A
Káliumcianid A A A 60°A B - A
Káliumhidroxidoldat A B A 40°A A - A
Káliumjodid A A A 60°A - A A
Káliumkarbonát A A A 40°A B A A
Káliumklorát A A A 60°A A B A
Káliumklorid A A A 60°A A A A
Káliumnitrát A A A 60°A A A A
Káliumpermanganát (10%) A C C 40°A A B A
Káliumszulfát A A A 40°A A B A
Kéksav (vö. Ciánsav) A B A - B - A
Kéndioxid (száraz 60%) A C C 60°A B B A
Kénessav (10%) A C C 20°B B B A
Kénklorid B C - - C B A
Kénsav (100%, füstölgő) C C C C C B C
Kénsav (50% 50°C) A C B C B B A
Kénsav (75% 50°C) B C C C C B A
Kénsav (96% 20°C) C C C C C B A
Kénsavanhidrid (vö. Kéntrioxid) C C - - C - C
Kénszén C C B - C C B
Klórbenzol (25°C) C C C - C C B
Klórdifluormetán (25°C) - - - - - - -
Klórecetsav (25°C) - C C - C C A
Klórkénsav - C C - C C C
Kloroform (vö. Triklórmetán) C C C - C C A
Klóros víz (0,5% klór) A C C 40°B B C A
Konyhasóoldat (vö. Sólé) A A A 40°A B A A
Könnyűbenzin C A C - - - A
Krezolsav - C C - C - C
Krómsav (25% 40°C) B C C 40°A - C A
Lakkbenzin C A C - B C A
Magnéziumklorid A A A - A A A
Magnéziumlúg A A A - A - A
Magnéziumszulfát A A A - A A A
Metanol (vo. Metilalkohol) A A A 40°A B A A
Metilacetát A C C - C - A
Metilakrilát - C C - - C A
Metilalkohol A A A 40°A B A A
Metilamin (vizes 30% 20°C) B C A 20°B - B A
Metilénklorid (20°C, vö. Diklórmetán) C C C - C C C
Metilizobutilketon A C C - C C A
Metilklorid gáz C C C - C C B
Nafta C A C - B C A
Naftalin (90°C) C C C - B C C
Nátriomtioszulfát A A A 40°A B A A
Nátriumacetát A A A 20°A B - A
Nátriumbiszulfit A A A 40°A C A A
Nátriumcianid (30%) A A A - B - A
Nátriumfoszfát A A A 40°A B A A
Nátriumhidroxid (20%) A B B 40°A B B A
Nátriumhipoklorit (13%) A C C 40°A B C B
Nátriumkarbonát A A A 60°A B A A
Nátriumklorid A A A 40°A B A A
Nátriumnitrát A A A 40°A A A A
Nátriumperborát A A A - - - A
Nátriumszilikát A A A 40°A B A A
Nátriumszulfát A A A 40°A A A A
Nátriumszulfid A A A 40°A A A A
Nátronlúg (völ Nátriumhidroxid 20%) A B B 40°A B B A
Nehézbenzin (vö. Naftalin) C C B - C C C
Nikkelszulfát A A A - B A A
Nitrobenzol (40°C) C C C - C C A
Nitrogéngáz A A A A A A A
Nitropropán A C B - C B A
Oktán C A C - A - A
Olajsav A A B 60°A A C A
Oleum C C C - C C C
Ólomacetát A A A 60°A A A A
Ólomarzenát A A A - A - A
Oxálsav (50°C) A B A 60°A C B A
Ózon A C C 20°A A C B
Palmitinsav A A B 20°A A C B
Paraffin (vö. Alkán) B A C 40°A B C A
Perklóretilén (20°C) C C C - C C B
Petroléter C A C 60°A B C A
Petroleum C A C 20°A A C A
Pikrinsav (Alkoholos oldat) A B B 20°A C B A
Piridin B C C - C C A
Propanol (vö. Propilalkohol) A A A 20°A B A A
Propilacetát A C B - - - A
Propilalkohol A A A 20°A B A A
Propionsavetilészter A C A 40°A - C A
Rézacetát A A C - - - A
Rézcianid A A C - B - A
Salátromsav (60°C 20%) B C C - C C A
Salétromsav (40°C 40%) B C C - C C -
Salétromsav (füstölgő, 100%) C C C - C C C
Sósav (20%) A B B 40°A - - A
Sósav (37%) A C B - - C A
Sósav (37%) A C B 40°A C - A
Szalmiák (vö. Ammóniákoldat) A A A 60°A C - A
Széndioxid (Gáz) A A A 60°A A A A
Szénsavgáz A A A 60°A A - A
Szilikonolaj A A A 20°A A A A
Szilikonzsír A A A - A A A
Sztearinsav A A A 60°A A A A
Sztirolmonomer (20°C) C C B - C C A
Tannin (vö. Csersav) A C C 20°B C A A
Terpentin C A C 20°A C C A
Tesztbenzin (vö. Lakkbenzin) C A C - B C A
Tetrahidrofurán C C C - - C B
Tetraklóretán C C C - - C A
Tetraklórszénhidrogén C C C - B C C
Tetralin C C C - - - A
Toluol (20°C) C C C - C C B
Trietamin C A C - - - A
Trietanolamin (20°C) A A A 20°B C C A
Triklóretilén C C C - C C C
Trimetilamin C A C - - - A
Vajsav A C C - - - A
Vajsav etil (vö. Etilbutirát) A C C - - - A
Választóvíz (vö. Salétromsav 100%) C C C - C C C
Vasklorid A A A - B A A
Vasnitrát A A A - - - A
Vasszulfát A A A - B - A
Vinilacetát A C C - - C A
Víz A A A A A A A
Xilol (Izomerkeverék) C C C - C C C
Zsírsavak A A C 60°A A - B

Nyitva tartás

Hétfő-péntek:

Iroda:   7:30 - 15:30

Raktár: 7:30 - 15:30

Szombat: zárva

Elérhetőségeink

Tel.: +36 33 500 525

Fax: +36 33 500 526

Mobil: +36 30 3818 192

E-mail: guplas@guplas.hu  

guplas@guplastomlo.hu

Cím: 2500 Esztergom, Kiss János alt. u. 71.

kopedesign